Kind op Maandag week 2

Kind op Maandag week 2

Week 02 ■ 06/01 – 10/01
Jij bent bijzonder
Matteüs 2: 1-12 en Lucas 2: 22-52
Wijzen uit het oosten weten het zeker: Er is een bijzonder kind geboren. Ze gaan op weg om hem eer te brengen. Ook Hanna en Simeon weten dat Jezus een bijzonder kind is. Hij is de Messias, waarop de wereld al zo lang heeft gewacht.