Kind op Maandag week 16 | Steen voor steen

Kind op Maandag week 16 | Steen voor steen

Week 16 (19/04 – 23/04) – Steen voor steen
Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. Dan vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd opnieuw bevrijdt.