Kind op Maandag week 14

Kind op Maandag week 14

Week 14 ■ 30/03 – 03/04

Anders dan alle andere nachten
Matteüs 26: 17-75
Jezus en zijn leerlingen vieren Pesach. Een vast onderdeel van dat feest is de vraag: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Na die vraag wordt verteld over de uittocht uit Egypte. Maar dit jaar zal Pesach voor Jezus en zijn vrienden totaal anders zijn dan in alle andere jaren. Zal God ook nu zijn kind bevrijden?