Kind op Maandag week 14 | Naar huis

Kind op Maandag week 14 | Naar huis

Week 14 (06/04 – 09/04) – Naar huis
Ezra 1: 1-11, 3: 1-13 en 4: 1-24
Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen land. Ze leefden in ballingschap in Babel. Maar op een dag verandert dat: De Perzische koning Cyrus verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de Israëlieten toestemming om terug te gaan naar hun land, waar ze de tempel in Jeruzalem weer kunnen opbouwen.