Kind op Maandag week 13

Kind op Maandag week 13

Week 13 ■ 23/03 – 27/03

Een dag om opnieuw te beginnen 
Matteüs 18: 21-35, 19: 16-30 en 21: 1-11 
Een man krijgt een grote schuld kwijtgescholden, maar vervolgens wil hij van iemand wel zijn geld hebben. Daar lijkt het op als wij elkaar niet vergeven, vertelt Jezus. Een rijke man krijgt te horen dat hij zijn bezittingen weg kan doen en Jezus rijdt als koning op een ezel Jeruzalem binnen. Dit is een dag om opnieuw te beginnen!