Kind op Maandag week 11 | Help mij toch!

Kind op Maandag week 11 | Help mij toch!

Week 11 (15/03 – 19/03) Help mij toch!
Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42
Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk komt er een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet verwacht had.
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta druk bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen heeft.