Kind op Maandag week 10 | Wie is Jezus?

Kind op Maandag week 10 | Wie is Jezus?

Week 10 (08/03 – 12/03) Wie is Jezus?
Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27
Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die zulke dingen kan doen?