Kind op Maandag week 1 | Ik wijs je de weg

Kind op Maandag week 1 | Ik wijs je de weg

Week 01 (04/01 – 08/01) Ik wijs je de weg
Matteüs 2: 1-23
Wijzen uit het Oosten gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Een ster wijst hen de weg. Ook Jozef en Maria hoeven hun weg niet zelf te vinden: een engel vertelt dat ze naar Egypte gaan. Later vertelt de engel hen ook dat het veilig is en dat ze weer terug kunnen.