Kind op Maandag week 03 t/m 10

Kind op Maandag week 03 t/m 10

Week 03 14/01 – 18/01

Een boek over Jezus
Johannes 1: 1-18
Johannes wil de mensen vertellen over Jezus. Hij schrijft een boek waarin hij alles over hem vertelt. Maar hoe begin je zo’n boek, wat is het eerste dat je moet vertellen? Johannes denkt er even over na en begint dan bij het allereerste begin: de dag dat God de wereld maakte. Eigenlijk is het verhaal van Jezus toen al begonnen, vindt hij.

Week 04 ■ 21/01 – 25/01

De dag van je leven
Johannes 1: 35-52 en 2: 1-11
Deze week ontmoeten we mensen die ‘de dag van hun leven’ beleven. Een paar mannen besluiten om met Jezus mee te gaan, ze laten hun oude leven achter en beginnen opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2 gaat over een bruiloft. Als op die bruiloft de wijn op raakt, lijkt het alsof deze bijzondere dag ineens afgelopen is. Maar Jezus is er ook nog.

Week 05 ■ 28/01 – 01/02

Jezus wijst naar God
Johannes 2: 13-25, 3: 1-21 en 4: 1-26
Jezus gaat naar de tempel, het huis van God. Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de verkopers weg. Later komt Nikodemus in de nacht naar Jezus toe en praat met hem over het koninkrijk van God. En bij een bron vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw over het levende water. Zo vertelt hij over God aan iedereen die het horen wil.

Week 06 ■ 04/02 – 08/02

Kan ik jou helpen?
Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man bij het water van Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet.

Week 07 ■ 11/02 – 15/02

Onveilig
Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van Jezus komen in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.

Week 08/09 ■ 18/02 – 01/03

Kijk maar goed!
Johannes 9: 1-41
Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen. Maar eigenlijk begint het verhaal dan pas. De omstanders kunnen hun ogen niet geloven: Is dat echt die blinde man? Hoe kan het dan dat hij kan zien? Omdat ze het niet kunnen begrijpen, kunnen ze het ook niet geloven. Wie is er eigenlijk blind in dit verhaal?

Week 10 ■ 04/03 – 08/03

Ik ben er voor jou
Johannes 10: 11-15 en 15: 1-17
Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok. Hij wil voor mensen zorgen en ze beschermen. Hij hoopt dat ze met hem verbonden blijven, zodat ze kunnen groeien. Want zoals een plant alleen kan groeien als hij verbonden blijft met zijn wortels, zo kunnen mensen alleen groeien als ze verbonden blijven met God.