Hoofdluis

Hoofdluis komt zo nu en dan voor en het is geen schande. Hoofdluis verspreidt zich snel en het is daarom van belang hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Onze school heeft een ‘luizenteam’ dat volgens de werkwijze en protocol van de GGD Drenthe werkt. Zonder tegenbericht van ouders/verzorgers gaat het luizenteam ervan uit dat het toestemming heeft om de kinderen te controleren op hoofdluis.
Alle leerlingen worden dit jaar 5 keer gecontroleerd op de woensdagen 5 september, 31 oktober, 9 januari 2019, 27 februari 2019 en 8 mei 2019.
Een tussentijdse melding van de ouders aan school wordt aan de coördinator van het luizenteam doorgegeven, waarna volgens protocol een extra controle plaatsvindt. Coördinator van het luizenteam is Elleke Leerdam (06 2427 9659 / leerdamelleke@hotmail.com).

Als u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dat dan zo snel mogelijk melden bij de meester of juf van uw kind?