Hoofd, Hart en Handen

Hoofd, Hart en Handen zijn de drie pijlers die samen onze school vormen en zijn alle drie even belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorwaarde om tot echt leren (hoofd) te komen is dat het fijn is op school. Een school moet een plek zijn waar een goede sfeer hangt, waarin je je veilig voelt en waar je gewaardeerd wordt. Pas dan kom je echt tot je recht (hart). Het gaat niet alleen over leren met je hoofd. Het ‘leren door te doen’ (handen) is net zo belangrijk. Dit uitgangspunt is ook van toepassing voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

We verwachten dat de kinderen een meer taakgerichte en zelfstandiger werkhouding krijgen. Door de jaren heen worden de kinderen steeds meer eigenaar van hun leerproces. De focus ligt daarbij op samenwerkend leren, eigenaarschap en digitale geletterdheid.

We zetten ICT in als onderwijsondersteunend middel en om het onderwijs te verbeteren. Daarnaast hebben we doelen verbonden aan ICT. Kinderen ontdekken de mogelijkheden van ICT (presenteren en programmeren) en leren er goed mee om te gaan (mediawijsheid). In de onderbouw heeft elke groep vier tot zes iPads. Vanaf groep 3 heeft elke leerling een eigen tablet. Vanaf groep 5 bieden we een typecursus aan, waarbij de kinderen de lessen op school volgen en thuis oefenen.

De inzet van digitale middelen is een onderdeel van ons onderwijs. Digitale middelen zijn een aanvulling op andere basiswaarden in het onderwijs, zoals schrijven, een mooie vertelling en de creatieve vakken.