Groep 6: T-World-Exova

Groep 6: T-World-Exova

Sinds maandag zijn we in de klas aan het werk met het onderwerp geschiedenis. Met twee of drietallen bereiden de kinderen een stukje muziekgeschiedenis voor van een periode of een muzieksoort. Aan bod komen:

500 tot 1500 De Middeleeuwen 
1500 tot 1650   De Renaissance 
1650 tot 1750  De Barok
1750 tot 1830 De Klassieke Tijd
1830 tot 1910   De Romantiek
na 1900 Twintigste Eeuw /Impressionisme
Na 1945 Modern

En verder nog: blues, jazz, reggae, rock, Nederlandstalig.

De bedoeling is om teksten te lezen en samen te bespreken. Vragen over deze tekst beantwoorden en aan de hand van de resultaten een muurkrant te maken:

https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/7638a6e013fffa3e3479cb0a079be17f.pdf

Bekijk een paar foto’s waarbij u ziet hoe e.e.a. in zijn werk gaat. (Yfke wordt vrolijk van muziek!!)

Binnenkort volgend nog een paar verslagen en natuurlijk t.z.t. het eindresultaat.

Klik op deze link om de foto’s te bekijken