Groep 6, T-World, 16 mei

Groep 6, T-World, 16 mei

T-World

Op dit moment en in ieder geval tot eind mei, zijn we in de groep bezig met het werken “op twee fronten”. De eerste opdracht is het maken van een ppt, muurkrant, presentatie over een onderwerp m.b.t. de Tweede Wereldoorlog, een opdracht d ie iedereen individueel moet maken en het tweede was: waar wil je iets over leren. Dit laatste onderwerp mocht in tweetallen. Drie keer in de week wordt er een uur aan gewerkt en daarbij moeten de leerlingen zelf bedenken of ze een uur aan het ene of het andere onderwerp werken, maar dat moet dan wel in overleg. Dat werkt tot nu toe (twee keer gedaan) prima. Er zijn ook kinderen die het werk verdelen in een half uur het ene onderwerp alleen en een half uur het andere onderwerp samen.
Ik merk wel dat er drang is om, met name het onderwerp Tweede Wereldoorlog, toch middels een muurkrant te presenteren. Er zijn er al een paar klaar en die zijn te bewonderen. De rest volgt nog. Er is ook een filmpje over de manier hoe er gewerkt wordt.

Groeten,
Bert