Extra schoolverlof

Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:

  • verhuizing van het gezin
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
  • overlijden van bloed- of aanverwanten
  • huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
  • ambtsjubileum van ouders of grootouders
  • andere gewichtige omstandigheden

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de reguliere schoolvakanties aan de directeur.

Als u extra verlof wilt aanvragen dient u het formulier ‘Verzoek tot verlening extra schoolverlof‘ in te vullen en in te leveren bij Alette Muis of bij de administratie. Dit formulier is ook op school te verkrijgen.