Extra schoolverlof

Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:

  • verhuizing van het gezin
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
  • overlijden van bloed- of aanverwanten
  • huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
  • ambtsjubileum van ouders of grootouders
  • andere gewichtige omstandigheden

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de reguliere schoolvakanties aan de directeur.

Als u extra verlof wilt aanvragen dient u het formulier ‘Verzoek tot verlening extra schoolverlof‘ in te vullen en in te leveren bij Anne van de Giessen of bij de administratie. Dit formulier is ook op school te verkrijgen.