Extra schoolverlof

Als u extra verlof wilt aanvragen dient u het formulier ‘Verzoek tot verlening extra schoolverlof‘ in te vullen en in te leveren bij Anne van de Giessen of bij de administratie. Dit formulier is ook op school te verkrijgen.