BAS wordt 21

We werken met het BAS-concept; Bouwen aan een Adaptieve School. Op een adaptieve school wordt uitgegaan van de verschillen tussen kinderen in tempo, aanleg en interesse. We spreken ieder kind aan op eigen niveau en geven wat het nodig heeft voor een evenwichtige ontwikkeling. De speciale benadering is ook van toepassing voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. We verwachten dat de kinderen door het werken met BAS meer taakgericht en zelfstandiger worden. In dit schooljaar richten we ons vooral op de afspraken omtrent dag- en weektaken, instructie en samenwerkend leren.