Afspraak van de week 6-7: Gedraag je netjes in woord en daad

Afspraak van de week 6-7: Gedraag je netjes in woord en daad

School

Week

Klas

Gedraag je netjes in woord en daad 6 Gedraag je netjes in woord en daad

Afspraak van de week

Komende weken staat er 1 waarde centraal. Deze waarde geldt in de klas maar ook in alle andere ruimten en buiten.
De eerste week wordt deze afspraak besproken en aangeleerd, de tweede week herhaald. De afspraken hebben betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

De ene les past bij de waarde:
gedraag je netjes in woord en daad

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: