Afspraak van de week 48-49: Gedraag je sportief

School

Week

Klas

gedrag je sportief 48 we praten/luisteren rustig en vriendelijk

Afspraak van de week

Om de 14 dagen komen er nieuwe afspraken. De eerste week wordt deze afspraak besproken en aangeleerd, de tweede week herhaald. De afspraken hebben betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

De ene les past bij de waarde:
Gedrag je sportief

De ander bij:
We praten/luisteren rustig en vriendelijk

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: