Afspraak van de week 46-47: Stop Loop Praat

School

Week

Klas

Stop Loop Praat 46 Stop Loop Praat

Afspraak van de week

Dit jaar zijn er soms 2 regels van de week die de aandacht krijgen. Eén regel voor de algemene ruimten, één regel voor in de klas.

Om de 14 dagen komen er nieuwe afspraken. De eerste week wordt deze afspraak besproken en aangeleerd, de tweede week herhaald.

De ene les past bij de waarde:

Stop Loop Praat

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: