Afspraak van de week 4-5: Draag kleding en schoeisel zoals afgesproken

School

Week

Klas

Draag kleding en schoeisel zoals afgesproken 4 Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden : We zitten niet aan de ander.

Afspraak van de week

Komende weken staan er weer 2 waarden centraal. Normaal zijn alle waarden positief opgesteld. Bij één waarde hebben we dat niet kunnen doen en deze staat deze periode centraal. De eerste week wordt deze afspraak besproken en aangeleerd, de tweede week herhaald. De afspraken hebben betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

De ene les past bij de waarde:
Draag kleding en schoeisel zoals afgesproken

De ander bij:
Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden :
We zitten niet aan de ander.

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: