Afspraak van de week 27 – 28: Respecteer iemand anders werk/ creativiteit

Afspraak van de week 27 – 28: Respecteer iemand anders werk/ creativiteit

School

Week

Klas

Fietsen in de stalling 27 en 28 Respecteer iemand anders werk / creativiteit

Afspraak van de week

De laatste weken van het schooljaar staan er 2 afspraken centraal.
De eerste week worden de afspraken besproken en aangeleerd. De afspraken hebben betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

De afspraken zijn:

 

Fietsen in de stalling

en

Respecteer iemand anders werk /
creativiteit

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: