Afspraak van de week 25 – 26: Zuinig op elkaars spullen

Afspraak van de week 25 – 26: Zuinig op elkaars spullen

School

Week

Klas

Zuinig op elkaars spullen 25 en 26 Zuinig op elkaars spullen

Afspraak van de week

De komende weken staat er 1 afspraak centraal.
De eerste week wordt de afspraak besproken en aangeleerd. De afspraak heeft betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

De afspraak is:

Zuinig op elkaars spullen

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: