Afspraak van de week 21 – 22: Loop rechts in de gang / op de trap

School

Week

Klas

Loop rechts in de gang / op de trap 21 en 22 Help elkaar met opruimen / klaarzetten

Afspraak van de week

De komende weken staan er 2 afspraken centraal.
Elke week wordt de afspraak/worden de afspraken besproken en aangeleerd. De afspraken hebben betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

Loop rechts in de gang / op de trap

en

Help elkaar met opruimen / klaarzetten

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: