Afspraak van de week 2-3: Gebruik de toiletmaterialen waarvoor ze bestemd zijn

Afspraak van de week 2-3: Gebruik de toiletmaterialen waarvoor ze bestemd zijn

School

Week

Klas

gebruik de toiletmaterialen waarvoor ze bestemd zijn 2 gebruik de materialen waarvoor ze bestemd zijn

Afspraak van de week

Na de kerstvakantie staan er 2 nieuwe waarden centraal. De eerste week wordt deze afspraak besproken en aangeleerd, de tweede week herhaald. De afspraken hebben betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten.

De ene les past bij de waarde:
Gebruik de toiletmaterialen waarvoor ze bestemd zijn

De ander bij:
Gebruik de materialen waarvoor ze bestemd zijn

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: