Afspraak van de week 23 – 24: Rustig praten

Afspraak van de week 23 – 24: Rustig praten

School

Week

Klas

Rustig praten 23 en 24 Rustig praten

Afspraak van de week

De komende weken staan er 1 afspraak centraal.
Elke week worden de afspraken besproken en aangeleerd. De afspraken hebben betrekking op de klas en/of de algemene ruimten, waaronder ook buiten. De afspraak is:

Rustig praten

Zo passen alle lessen bij onze 3 uitgangswaarden: