Welkom op onze vernieuwde website

We hebben onze website onderhanden genomen en aangepast aan de wensen en eisen van deze tijd. Op deze site kunt u veel informatie vinden over onze school /kindcentrum en we hopen dat u zo al een goed beeld krijgt.

We hebben een compleet aanbod voor kinderen van 0 t/m 12 jaar: basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. PlusKinderopvang verzorgt de opvang.

Kindcentrum cbs De Heidevlinder biedt naast basisonderwijs ook les- en speelruimte aan Scala. De buurtvereniging D’Olde Nes biedt de kinderen van Kindercentrum cbs de Heidevlinder de mogelijkheid te spelen op haar speelterrein.

Wilt u eens een bezoek brengen aan onze school/ kindcentrum? U bent, samen met uw kind, van harte welkom. Neem gerust even contact op om een afspraak te maken (directie@cbsdeheidevlinder.nl/ 0528-372772).